CATALUNYA ROADBOOK - PORTA ROADBOOKS              
 

TERMES I CONDICIONS DE LES RUTES:

Les nostres rutes NO TENEN CAP MENA DE CARACTER NI COMPETITIU NI ESPORTIU, nomes son indicacions per gaudir de excursions en vehicles.

CATALUNYA ROADBOOK no es responsabilitza de :

-        Possibles desviacions de la ruta per incidències o canvis de la via, ja siguin parcials, totals o definitives.

-        De l’ utilització indeguda, per part del conductor u/o ocupants, de qualsevol aparell, electrònic o no (inclosa la capsa roadbook) durant la conducció de qualsevol mena de vehicle (amb o sense motor).

-        De les desviacions del Kilometratge indicada en el compte-kilometres del vostre vehicle contra l’indicada en el full de ruta.

-        El seguiment del full de Ruta (Roadbook) es sota la completa responsabilitat del conductor.

-        Recordem de l’obligatorietat de l’observació de les normes de circulació així com d’utilització dels mitjans de seguretat actius i pasius indicats per cadascun dels tipus de vehicles que utilitzin els conductors i ocupants del vehicles que segueixen les nostres rutes.

-        CATALUNYA ROADBOOK no es responsabilitza de cap manera de l’ incompliment i/o, infracció de les normes de transit, així com qualsevol incidència o accident que incorri, pateixi o produeixi, voluntària o involuntàriament, el conductor i qualsevol dels ocupants del vehicle durant el transcurs del seguiment d’aquesta ruta, sigui quin sigui el punt on es produeixi.

-        Les nostres rutes discorren per  el mig de les viles i pobles, així com de paratges naturals. Invoquem a una actitud cívica i responsable a tot els llocs que visitem.     

-         En el Medi natural, CATALUNYA ROADBOOK tampoc es responsabilitza de cap actuació incívica del conductor i ocupants dels vehicles que fan el seguiment de les nostres rutes. Recordem l’obligatorietat del seguiment de les normes fixades des de la Direcció General del Servei del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya així com de les indicacions del Servei del Cos d’Agents Rurals. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS RUTAS:
Nuestras rutas NO TIENEN NINGÚN TIPO DE CARACTER NI COMPETITIVO NI DEPORTIVO, sólo son indicaciones para disfrutar de excursiones en vehículos.
CATALUÑA ROADBOOK no se responsabiliza de:


- Posibles desviaciones de la ruta por incidencias o cambios de la vía, ya sean parciales, totales o definitivas.
- De la utilización indebida, por parte del conductor u / o ocupantes, de cualquier aparato, electrónico o no (incluida la caja roadbook) durante la conducción de cualquier tipo de vehículo (con o sin motor).
- De las desviaciones del Kilometraje indicada en la cuenta-kilometros de su vehículo contra la indicada en la hoja de ruta.
- El seguimiento de la hoja de Ruta (Roadbook) se bajo la completa responsabilidad del conductor.
- Recordemos de la obligatoriedad de la observación de las normas de circulación así como de utilización de los medios de seguridad activos y pasivos indicados para cada uno de los tipos de vehículos que utilicen los conductores y ocupantes de los vehículos que siguen nuestras rutas.
- CATALUÑA ROADBOOK no se responsabiliza de ninguna manera de incumplimiento y / o, infracción de las normas de tráfico, así como cualquier incidencia o accidente que incurra, sufra o produzca, voluntaria o involuntariamente, el conductor y cualquiera de los ocupantes del vehículo durante el transcurso del seguimiento de esta ruta, sea cual sea el punto donde se produzca.

- Nuestras rutas discurren por el medio de las villas y pueblos, así como de parajes naturales. Invoquemos a una actitud cívica y responsable en todo los lugares que visitamos.

- En el Medio natural, CATALUÑA ROADBOOK tampoco se responsabiliza de ninguna acción incívica del conductor y ocupantes de los vehículos que hacen el seguimiento de nuestras rutas. Recordemos la obligatoriedad del seguimiento de las normas fijadas desde la Dirección General del Servicio del Medio Natural de la Generalidad de Cataluña así como de las indicaciones del Servicio del Cuerpo de Agentes Rurales.


Correo
Llamada